Wat is geluidweringgevels.nl?

- Vakkundige geluidberekeningen, helder resultaat -

Uitvoering

De onderzoeken Geluidwering Gevels worden uitgevoerd door geluidadviseurs die gespecialiseerd zijn in de Herziene Rekenmethode Geluidwering Gevels, de Wet geluidhinder en artikel 3 van Bouwbesluit 2012.

De werkzaamheden zijn specialistisch en het is dan ook onze taak de uitkomsten zo conreet en helder mogelijk voor u vast te leggen.

Bekijk eens het voorbeeldrapport, hier vindt u een voorblad met handige factsheet waarop alle uitkomsten en uitgangspunten in één overzicht te vinden zijn.


Contact

Heeft u nog vragen? Kom direct met ons in contact via het contactformulier op de contact pagina.